dr4m.pl

Firma Trans-Mich

Firma Trans-Mich organizuje szkolenia z pierwszej pomocy, z których mogą skorzystać klienci indywidualni i zorganizowane grupy (pracownicy urzędów, prywatnych przedsiębiorstw, uczniowie, studenci). Kadra szkoląca to czynne zawodowo osoby, które rzetelnie przekażą wiedzę niezbędną do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach. Podczas kursu szczególny nacisk położony jest na zajęcia praktyczne, gdyż celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w praktyczne umiejętności. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://trans-mich.pl/szkolenia-z-pierwszej-pomocy/.TransMich
Łozowa 38/1
61-467 Poznań
tel. 661 090 127