dr4m.pl

rury aluminiowe do sprężonego powietrza | Aria-C

Hollow Bas System to unikatowe połączenia rur aluminiowych doprowadzających sprężone powietrze oraz płyn pod ciśnieniem. Rury aluminiowe do sprężonego powietrza są połączone profilami aluminiowymi o czworokątnym przekroju zewnętrznym wyposażonym w szczeliny montażowe „T” oraz o wewnętrznej owalnej rurze właściwej o dużej średnicy, który zapewnia świetny przepływ sprężonego powietrza. Szeroki wybór połączeń oraz możliwości tworzenia układów systemowych stanowią o rewelacji HBS. Modułowy aluminiowy system rurociągów jest bezwyciekowy.

Firma Inżyniersko - Handlowa "Aria-C"
skalna 4
60-113 Poznań
tel. +48 618343580