dr4m.pl

Szkolenia dla pedagogów

Podniesienie kompetencji z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, może odbyć się na wiele sposobów. Jednym z nich jest rozpoczęcie studiów podyplomowych, jednak wiąże się to z koniecznością kilkuletniej nauki. Szybszym, a przy tym często o wiele bardziej efektywnym rozwiązaniem są szkolenia dla pedagogów, organizowane przez doświadczone placówki. Ośrodek Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych – Jacek Kielin, zatrudnia specjalistów, którzy w przejrzysty sposób przekazują wiedzę z wielu zakresów psychologii. Zapraszamy!


Strefa Dobrych Emocji
- -
60-000 Poznań
tel. 508 475 965